Privacy policy

Serasade Huidverzorging verwerkt onderstaande gegevens van klanten in haar administratie:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Ten behoeve van de administratie voor aangifte omzetbelasting en het maken van een jaarrekening, verwerk ik ook de volgende gegevens:

 • Behandelingsdatum
 • Behandelingsprijs
 • Evt. verkoop van producten
 • Aantekeningen in het belang van een behandeling

Met de gegevens die ik van u heb ontvangen ga ik zorgvuldig om.
Naast deze website heb ik  een Facebook-pagina, daar worden echter geen persoonsgegevens op gepubliceerd. Daarnaast heb ik technische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van uw persoonsgegevens. Van mijn boekhoudkantoor “Q-accountants” heb ik een privacyverklaring ontvangen.

Conform wetgeving heb ik een bewaarplicht van 7 jaar.

U bent mijn cliënt, dus heeft u het recht om te bepalen welke van uw gegevens ik wel of niet ontvang. Bovendien heeft u nog andere rechten, welke hieronder worden opgesomd:

 • U mag mij altijd om een overzicht van uw persoonsgegevens vragen, dit verstrek ik u kosteloos.
 • Wanneer u meent dat ik bepaalde gegevens over u onjuist in mijn administratie heb vermeld, dan kunt u om een correctie vragen.
 • Indien u niet langer wenst dat uw gegevens in mijn administratie verwerk kunt u mij verzoeken deze gegevens te verwijderen, mits dit niet in strijd is met mijn wettelijke verplichtingen.